W związku z Rosyjską agresją i zbrodniami wojennymi Rosyjskich wojsk w Ukrainie; wydawca serwisu społecznościowego www.randka.ru, firma RANDKA.BIZ SP. Z O.O. postanowiła zerwać wszelkie współprace związane z usługami świadczonymi przez nas na terytorium Federacji Rosyjskiej. Od dnia 16.03.2022 wszelkie usługi świadczone poprzez stronę www.randka.ru zostają zablokowane. Sama domena nie będzie przez nas przedłużana aby nie wspierać Rosyjskiej gospodarki. Sława Ukrainie!

У зв'язку з російською агресією та військовими злочинами російських військ в Україні; видавець соціальної мережі www.randka.ru, RANDKA.BIZ SP. Z O.O. вирішили припинити будь-яку співпрацю, пов’язану з наданими нами послугами на території Російської Федерації. З 16.03.2022 усі послуги, що надаються через сайт www.randka.ru, будуть заблоковані. Сам домен нами розширюватися не буде, щоб не підтримувати російську економіку. Слава Україні!

В связи с российской агрессией и военными преступлениями российских войск в Украине; издатель социальной сети www.randka.ru, RANDKA.BIZ SP. З О.О. принял решение о прекращении всего сотрудничества, связанного с предоставляемыми нами услугами на территории Российской Федерации. С 16.03.2022 все услуги, оказываемые через сайт www.randka.ru, будут заблокированы. Сам домен мы продлевать не будем, чтобы не поддерживать российскую экономику. Слава Украине!

In connection with Russian aggression and war crimes by Russian troops in Ukraine; publisher of the social network www.randka.ru, RANDKA.BIZ SP. Z O.O. decided to terminate all cooperation related to the services provided by us in the territory of the Russian Federation. From 03/15/2022, all services provided through the website www.randka.ru will be blocked. The domain itself will not be extended by us in order not to support the Russian economy. Fame to Ukraine!


LINK'S:
- Zbrodnia wojenna w Mariupolu (RMF) (TVN24)
- Військовий злочин у Маріуполі (Telegram) (Twitter)
- War crime in Mariupol (BBC) (Aljazeera) (Reuters)


All right reserved